Yurtdışında yaşıyoruz Türkiye’deki evimizin (arsamızın) tapusunu başkasına devretmişler. Ne yapabiliriz?

Soru: Yurtdışında yaşıyoruz. Türkiye’deki akrabalarımıza para göndererek satın aldığımız daireyi (arsayı) kendi üzerlerine (akrabalarının, dayının, çocuklarının) üzerine yapmışlar. Ne yapabiliriz?

Cevap: Muvazaa nedenine dayalı tapu iptal tescil davası açmanız gerek. Muvazaalı işlemin taşınmazı ilk satın alırken yapıldığı ve tapuya gerçek malik yerine başkasının malik olarak kaydedildiği durumlarda ispat konusunda güçlük yaşanabilir ama daha sonra taşınmaz yeniden akrabalar arasında el değiştirmişse işlemin muvazaalı olarak yapıldığı kanuni karine olarak kabul edilmektedir. Bu davaları görmeye taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir.

Yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın yaşadığı en büyük sorunlardan biri akrabalara güvenerek yaptıkları gayrimenkul alım satım işlemlerinden kaynaklanmaktadır.

Gurbetçi vatandaşlarımız birikimlerini Türkiye’deki kardeşlerine veya diğer güvendikleri akrablarına göndererek çoğunlukla memleketlerinde veya akrabalarının yaşadığı şehirlerde yatırım amaçlı gayrimenkul (arsa, daire gibi) satın almakta, ancak kendileri yurtdışında olduğu için tapu işlemlerini yapan akrabalar taşınmazları kendi üzerine kaydettirmektedir. İzinli olarak yurda döndüklerinde kendilerinin üzerine tapu devri yapılması gerekirken çoğu kez bu ihmal edilmekte ve beklenmeyen bir durum (ölüm, boşanma vb.) karşısında daire, arsa artıkı neyse onun gerçekte parasını ödeyen ve tapu maliki olması gereken kişi yerine başkaları taşınmazın maliki olarak görünmeye devam etmektedir.

Türkiye’de kendi adlarına ancak akrabaları aracılığı ile taşınmaz satın almak isteyen gurbetçi yurttaşlarımızın öncelikle ve tercihen bunu izinli olarak geldikleri zamanlarda yapmaları veya akrabalarına noterden vekalet (tercihen sadece alım yetkisi içeren) vererek vekaleten işlem yaptırmaları tavsiye edilir.

Almanya’dan veya baika bir avrupa ülkesinden Türkiye’ye para yollayarak satın alınan ancak tapudaki kaydı üçüncü kişiler üzerinde olan taşınmazların tapuda devrine yanaşmayan kişilere karşı tapı iptal ve tescil davası açılmalıdır. Örneğin tapudaki malik kardeşiniz olarak görünmekteyse ve kardeşinizin vefatının ardından miraçıları (eşi ve çocukları) dairenizi, arsanızı size iade etmiyorsa gene tapu iptal ve tescil davası açılmalıdır. Veya parasını siz ödedidiğiniz halde taşınmazın tapusu eşinizin üzerine yapılmış ise yine tapu iptal ve tescil davası açmak gerekecektir. Ancak bu son örnekte yerleşik Yargıtay içtihatları gereği bu hususun resmi belgeyle ispatlanması zorunluğu bulunmaktadır. İspat mümkün olmadığı takdirde tapu iptali yerine alacak davası açmaktan başka çare kalmıyor.