Yurtdışı Boşanma Kararı

Yurtdışı boşanma kararlarının (yurtdışında alınan yabancı mahkeme kararlarının) Türkiye’de tanınması, yani resmi kayıtlara geçmesi için dava açılması gerekmektedir:

Yurtdışındaki yabancı bir mahkemenin vermiş olduğu kararların içeriğinde icra edilmesi gereken bir husus bulunmadığı halde karar içeriğinin Türkiye’de tanınması ihtiyacı nedeniyle açılan dava türüdür. En yaygın örneği yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülkede boşandığı halde Türkiye’de halen kayıtlarda evli olarak görünmesi nedeniyle Yabancı Boşanma İlamının tanınması talepli davadır.

YURTDIŞINDA BOŞANDIM, TÜRKİYEDE TEKRAR BOŞANMAM GEREKİR Mİ?

Bir Türk vatandaşı başka bir Türk vatandaşı ile veya bir yabancı ile Türkiye’de evlendiği halde birlikte yaşadıkları yabancı ülkede, o ülke hukukuna göre başvurdukları mahkeme tarafından boşanmalarına karar verildiğinde ikamet ettikleri yabancı ülke hukukuna göre boşanmış Türkiye’de ise halen evli görünmektedir. Çoğu kez yeniden evlenmek için evlendirme dairesine yapılan müracaatlarda ortaya çıkan bu karışıklığı gidermek için Türkiye’de yeniden mahkemeye müracaatla bir kez de Türkiye’de boşanma kararı alınması zorunlu değildir. Örneğin Almanya’da yaşayan ve bu ülke kanunlarına göre Alman Aile Mahkemesi tarafından boşanan karı kocanın Türkiye’de tekrar boşanma davası değil tanıma davası açarak yabancı mahkeme kararını tanıtması yeterlidir.

Yurtdışında boşandıktan sonra nüfus kayıtlarını düzeltmek için ne yapmam gerek?

Yabancı ülke hukuku Türk hukukunun emredici hükümlerine açıkça aykırı olmadığı müddetçe o ülkede alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesi her zaman mümkündür. Almanyada yaşayan Türk vatandaşlarının veya mavi kart alarak Türk vatandaşlığından çıkanların Alman Mahkemelerinde boşandığı halde Türkiyede evli görünmeleri halinde tekrar boşanma davası açmak yerine yabancı mahkeme kararını Türkiye’de tanıtması yeterli olacaktır. Bunun için öncelikle elinizdeki boşanma kararının kesinleştiğini gösteren şerhle birlikte onaylı bir örneğini almanız ve apostil tasdiki yaptırmanız gerek. Daha sonra da bunun yeminli tercüman vasıtasıyla noter tercümesini Türkiyede yetkili bir mahkemeye dilekçe ekinde sunmanız lazım.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına veya mavi kart sahibi Türk vatandaşlarına mahkemelerin yapacağı tebligatlar Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile gerçekleştiği yaklaşık altı ay zaman almaktadır. Kısa sürede karar almak için boşanan eşlerin her ikisinin bir avukata vekalet vermesi veya Türkiye’de kendileri adına tebligat alabilecek bir akrabalarının adresini vermesi yararlı olur.

Bu makale yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yardımcı olma amaçlı kısa ve pratik bilgilendirme içermektedir. Daha fazla ayrıntı mutlaka bir avukatla irtibat kurulmasını öneriririz.