Velayet Ne Zaman Babaya Verilir?

Bazı evlilikler bazı sebeplerden dolayı bitebilmektedir. Bu durumda açılan boşanma davasında çocukların kime verileceği tamamen hakimin takdir yetkisine bağlıdır. Hakimin kararına göre çocuğun tüm haklarının, yaşamının devam ettirilmesinin, korunmasının ve kollanmasının yani çocukla ilgili bütün hakların verilmesine velayet denilmektedir. Velayetin anneye mi babaya mı verileceği şu durumlara göre belirlenir:

-İlk olarak çocuğun yaşı
-Anne ve babanın maddi durumu
-Anne ve babanın psikolojik durumu
-Anne ve babanın yaşam şekli
-Büyük yaşlardaki çocuğun fikri

Yukarıda sayılmış olan durumlar hakim tarafından değerlendirilerek karar verilir. Ayrıca çocuğun yanında bir pedagog mahkemede bulundurulur ve gözlemleri ile çocuğun durumunu test eder. Fikirlerini mahkemede belirterek hakimin kararında etkili olmaktadır. Velayetin verildiği kişi çocuğun bütün haklarına sahip olur. Velayetin verilmediği diğer kişinin ise çocukla iletişimi kesilmemesi için belirli aralıklarla görüşmeleri kararı verilir.

Çocuğun Velayeti Ne Zaman Babaya Verilir?

Çocuğun velayeti verilirken birçok etkeni göz önünde bulunduran hakim, kendi içerisinde bir değerlendirme yaparak tamamen çocuğun menfaatlerini düşünerek karar verir. Çocuğun nerede daha sağlıklı ve rahat büyüyebileceğini düşünerek ona göre karar verir. Ancak 0 – 3 yaş arasındaki çocukların velayetinde hiçbir durum göz önünde bulundurulmadan velayet anneye verilir. Çocuğun o yaşlarda anne bakımına ve sevgisine muhtaçlığı bu kararda etkilidir. Ancak bazı istisnai durumlarda anne çocuğa eziyet ederse veya psikolojisi bakacak durumda değilse babaya verilebilir.

Bunun dışında 3 – 6 ve 6-12 yaşları arasındaki çocukların velayeti konusunda da eğer annenin davranışında ve maddi durumunda bir sıkıntı yoksa velayet anneye verilir. 12 yaş üstü çocukların velayetinde ise çocuğun fikrine, anne babanın durumuna bakılarak karar verilir. Genel olarak çocuğun velayetinin babaya verilebilmesi ancak 7 yaşından sonra diğer şartlar sağlanırsa mümkündür.