Velayet Davaları

Çocuklar reşit olana kadar anne ve babanın velayeti altındadır. Anne ve baba evli ise velayet hakkı ortaktır. Ancak anne evlenmeden çocuk sahibi olmuşsa velayet hakkı anneye aittir. 

Ebeveyn Sorumlulukları 

Anne ve babanın en önemli görevi çocuğa bakmaktır. Sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu ortak bir sorumluluktur. Çocuk eğitimlerini alıp kendine yeni bir gelecek kuruncaya kadar anne ve babanın maddi desteğine ihtiyaç duyar. Eşlerin boşanması durumunda çocuğun kimde kalacağına çocuğun menfaatleri doğrultusunda karar verilir.

Çocuk kimde rahat ve huzurlu bir hayat sürecekse onda kalır. Önemli olan boşanma evresinin çocuk için en az zararla atlatılmasıdır. Velayet hakkını alamayan tarafın sorumluluğu devam eder. Çocukla ilgili tüm ortak sorumluluklara katılmak zorundadır. Çocuk, boşanmadan sonra da anne ve baba eksikliği yaşamamalıdır.

Maddi ihtiyaçları yanında manevi ihtiyaçlarının da gözetilmesi gerekir. Boşanma sırasında çocuğun maddi ihtiyaçlarına katkıda bulunulması için velayet hakkını alamayan taraftan nafaka talep edilir. Bu nafaka talebi boşanma davası sırasında ya da daha sonra açılacak bir dava ile talep edilebilir. Nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen taraf hakkında koşulları gerçekleştğinde hapis kararı dahi uygulanabilir.

Velayet Hakkını Alma 

Velayet davası, çocuğun boşanma sonrasında kimde kalacağını belirlemek için açılan davadır. Ya da önceden verilmiş bir velayet hakkı var ise bu velayet hakkının kaldırılması için açılır. Anne veya baba bakım konusunda deneyimsiz, hasta veya uzak bir yerde yaşıyorsa diğer taraf velayet davası açabilir.

Anne veya baba çocukla yeteri kadar ilgilenmiyor ve yükümlülüklerini ihmal ediyorsa dava açılabilir. Her iki taraf için bu durumlar geçerli ise mahkeme çocuk için vasi atayabilir. Böylece çocuğun hak ve menfaatleri gözetilmiş olur. Çocuklar, 3 yaşına kadar annenin bakım ve şefkatine muhtaçtır.

Ekonomik durum ne olursa olsun bu değişmez. Genelde ülkemizde 3 yaşına kadar çocuk anneye verilir. Ancak, eğer çocuğun yaşamı anne ile tehlike altındaysa bu durum değişir. Çocuk talep halinde anneden alınarak babaya verilir. Anne çocuğa bakmaktan acizse ve sağlık durumu kötü ise bu durum ispatlandığında çocuk babaya verilir.

Önemli olan her zaman için çocuğun menfaatleridir. Çocuk okul çağına geldiğinde önemli olan ağır eğitim masraflarının karşılanmasıdır. Bu safhada maddi durumu iyi olan taraf avantajlıdır. Mahkeme sosyal hizmetler uzmanından rapor talep eder. Sosyal hizmet uzmanı her iki tarafın yaşadığı eve gider.

Evin durumunu inceler ve taraflar ile tek tek görüşür. Raporunu buna göre düzenler. Bu rapor mahkemeyi bağlamaz ancak ülkemizde pek çok kararın bu rapora göre verildiği görülmektedir. 

Velayet Davalarında Uzman Yardımı 

Velayet davasında iddia ve savunmada bulunması istenen velayet davası avukatı, hukuk fakültesi mezunu olup bu tip davalarda uzmanlaşmış kişidir. Herkes mahkeme önünde kendi savunmasını kendi yapabilir ancak bazı durumlarda uzman yardımı gerekir. Bunun için boşanma ve velayet konularında uzman yardımı almakta yarar vardır. Avukatlar kanun maddelerinin sadece metnini değil uygulamasını da en iyi bilen kişiler olarak herhangi bir hak kaybını önleyebilirler. Bu nedenle velayet davasında bir avukat tutularak hukuki yardım alınması gerekir.