Tazminat Hukuku

Yasal düzen dışındaki bir olayın sonucu olarak bir kimsenin zarar görmesi yasal olarak düzeltilmesi gereken bir durumdur. Olaydan önce kişinin devlete geri dönmesi kaybını telafi etmek için tazminat talep ediyoruz ve bu konudaki tüm düzenlemeye tazminat hukuku denir. Bireyler arasında adil ve özgür bir yaşam kurmayı hedefleyen hukuk disiplini, imha durumunda çeşitli yöntemler kullanarak düzeni korumaya çalışır.

Bu yöntemlerden biri tazminattır. Tazminat Yasasının içeriği olan kurallara göre, tazminat, bir bireyin devlet tarafından veya tüzel kişi veya gerçek bir kişi tarafından maruz kaldığı zararın ortadan kaldırılmasını içeren bir uygulamadır. Saldırgan eylemler, yasal ya da doğal olan insanlar tarafından ve hatta devlet tarafından gerçekleştirilebilir ve ayrıca yaralanabilir. Dolayısıyla devlet bu tarafta olabilir. Ayrıca, zarara neden olan eylemlerin yasaya aykırı olması gerekir.

Yasal düzen sınırları dahilindeki eylemler nedeniyle tazminat verilemez. örneğin, kamulaştırma prosedürüne uygun olarak kamulaştırılan kişi, bu olay sonucunda tazminat talep etme hakkına sahip değildir. Tazminat hakkı ile ilgili diğer bir durum, tazminat için yapılan davalar ile tazminat arasındaki nedensel ilişkidir. Alaka ilişkisi; sonucun bu olayın sonucu olduğunu ve olay gerçekleşmezse gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz.

Tazminat Kanunu olarak adlandırdığımız şeye göre, belirli tazminat türleri finansal tazminat, ahlaki tazminat ve ceza tazminatı olarak kabul edilir. Maddi tazminat, yasa dışı eylemlerin bir sonucu olarak kişinin mal varlığının azaltılmasını engelleyen tazminattır, ahlaki tazminat, yasa dışı eylemlerin sebep olduğu acı, acı ve ıstırabın yol açtığı ahlaki zararı ortadan kaldırmak için tazminat ve cezai tazminat sağlayan tazminattır. yasa dışı eylemlerden kaynaklanan tüm zararların ortadan kaldırılması.

İş Kazası Tazminatı Nedir?

Ülkemizde bu sorunun hassasiyeti yeterince gelişmemiş, bu da çok sayıda iş kazasına ve dolayısıyla çok sayıda insanın acı çekmesine neden oluyor. Ancak, iş kazalarından kaynaklanan hasarı telafi etmek ve tazminat yoluyla bir dereceye kadar oluşan şikayetleri önlemek mümkündür. Tazminat Kanunu’nda öngörüldüğü gibi; İş kazası durumunda ceza davası Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılabilir,

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun davası açılabilir ve işçinin ölümü halinde mirasçıları tarafından tazminat davası açılabilir. Tazminat davaları Borçlar Kanununda kanuna karşı işlem hükümlerine gidilerek sunulmalıdır. Bu nedenle, talep edilebilecek tazminat paradır, para değildir. Mali tazminatta; bakım masrafları, bedensel hasar nedeniyle hareketsizlik dönemlerinde kaybedilen gelir, iş gücü kaybından veya iş kaybından kaynaklanan zararlar, gelecekteki ekonomik şoklardan kaynaklanan kayıplar, cenaze masrafları ve ölen kişilerin uğradığı zararlar.

Parasal olmayan bir hasar durumunda, hasarın miktarı, hakimin takdirine bağlı olarak, kaza geçirmiş olan kişi veya akrabasının maruz kaldığı parasal olmayan hasarın seviyesine göre belirlenir.

Tazminat Davaları Çeşitleri Nelerdir?

Tazminat davalarının türlerini birer birer inceleyeceğiz, ancak hesaplarsak bunları aşağıdaki şekilde kaydedebiliriz:

1- Maddi ve parasız hasar
2- Kişilik haklarına zarar ve tazminat başvurusu yapmak
3- Boşanma tazminatı
4- Tazminat için destek eksikliği
5- İş kazası nedeniyle tazminat
6- Tazminat nedeniyle açılabilecek trafik kazası nedeniyle ölüm veya yaralanma
7- Tazminat davalarında açılacak değer kaybı nedeniyle meydana gelen trafik kazası sonucu
8- Sonuç olarak, yanlış tedavi tazminat davalarını açacaktır
9- Telif hakkı nedeniyle tazminat

Maddi ve Manevi Tazminat

Paraya verilen zararlar, mülk kayıplarının, diğer bir deyişle yasadışı işlem veya işlemlerin yol açtığı maddi zararların ortadan kaldırılması; Parasal olmayan zarar, hukuka aykırı işlemler veya eylemler nedeniyle bir bireyin üzüntü ve yıpranma ve aşınmasından kaynaklanan ahlaki zararı ortadan kaldırmayı amaçlayan bir tazminat davasıdır. Finansal tazminatın hesaplanması ahlaki tazminattan daha kolaydır.

Kişilik Haklarına İlişkin Tazminat Davaları

Kişilik hakkının kaybı için tazminat talebinde bulunmak için, yasa dışı eylemler kişilik hakkının kaybıyla baltalanmalıdır. Eğer kişi maddi zarar görmezse, maddi olmayan zarar karşılığında parasal olmayan zararlar için para isteyebilir. Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, başka iyileştirme biçimlerine karar verebilir veya ekleyebilir;

Özellikle, saldırıyı kınayan ve yayınlamaya karar veren bir karar verebilirsiniz. Yargıtay’da maddi olmayan zararlara maruz kalabilecek kişisel haklara örnekler: İnsanların yaşamı, sağlığı, bedensel bütünlüğü, zihinsel bütünlüğü (Örneğin, İnternet’teki cezai suçlar veya haberi nedeniyle depresif ya da zihinsel olarak zarar görmüş birinin manevi zararı) ).

Boşanma Tazminatı

Boşanma davaları hakkında boşanma davası başlamadan önce birkaç kısa şey söylersek, boşanma davaları tarafların evlilik sözleşmesini feshettikleri bir durumdur. Taraflar, boşanma davası sonucu ortaya çıkan tazminatın maddi ve manevi tazminatlara tabi olarak evlilik sırasında diğer tarafın yanlış eylemleriyle birlikte getirebilir. Boşanma davaları, boşanma sebebi durumunda eşinin başka bir eşinin talep ettiği tazminatlara dayanan tazminat davalarıdır.

Tazminat Davası Destek Yokluğu

Destek kaybı için tazminat, yok sonucu oluşabilecek ölümlerde ölen kişilerin desteğini kaybeden kişilerin uğradığı kayıpları ortadan kaldırmak için önerilen bir tazminat önlemidir. Ölen kişinin desteğini kaybeden akrabalar bu davayı getirebilir.

Mahkemenin kararına göre, bu davanın sadece terk edilmiş çocuklar ve eşler tarafından değil aynı zamanda ölenlerin yakınları tarafından da yapılması mümkün. Aslında, Yüksek Mahkeme, bir arada uzun süredir aynı evde olsa bile kavramı çok geniş tutuyor, bir arada tutuyor ve evli olmayan aşıklar bile yakın kavramına giriyor.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

İş kazaları nedeniyle işçilerin uğradığı zarar için işçiler tek başlarına veya akrabalarına dava açılabilir. İş kazasını tanımlarsak; İş kazaları, işçilerin zihinsel ve fiziksel hasar gördüğü, işte veya iş performansı sırasındaki olaylardır. İş kazalarından kaynaklanan tazminat durumunda, tazminat miktarı, uzman hesap rapor tarihinde ölen ya da yaralanan işçinin kalan ömrüne bağlı olarak aktif ve pasif dönemlerde kazanılacak kar miktarından oluşur. İşçilerin artık ömürleri özel bir masa kullanılarak belirlenir.

Ölümcül veya Yaralı Trafik Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları

Ölümcül trafik kazaları veya yaralanmalar için tazminat davaları, bugün trafik kazalarını göz önüne aldığımızda karşımıza çıkan tazminat davalarının türleridir. Trafik kazalarından anladıklarımıza gelince, trafik kazaları bir araç bir yola, başka bir araca, içeriden, yaya veya başka bir nesneye çarptığında meydana gelir.

Trafik kazaları nedeniyle bedenin mülkiyeti ve bütünlüğü zarar görebilir. Trafik kazaları veya yakınları nedeniyle zarar görmüş olanlar paraya değil tazminat talebinde bulunabilirler. Mağdur trafik kazasında yaralanırsa; Bu nedenle mağdurun uğradığı bedensel hasar tespit edilmelidir. Tazminat hesaplamalarında kullanılacak sakatlık düzeyi ancak doktorun uygun tedavi ve bakıma maruz kalan kişi hakkındaki raporuyla belirlenebilir.

Tazminat Davasından Ne Kadar Alabilirim?

Tazminat durumunda verilecek tazminat tutarı kesin olarak söylenemez. Maddi zararda uğradığı zararı veya zararı telafi etmek için, tazminatın çeşitli şekillerde hesaplanması sonucu tespit edilebilir. Çoğu zaman, uzman yardımı da uygulanmaktadır.

Parasal olmayan bir hasar söz konusu olduğunda, yaşanan acı ve üzüntüden dolayı ve addaki maneviyatı etkilediği için, zararın tamamen belirlenmesi mümkün değildir ve ne kadar tazminat alınabileceği konusunda kesin bir cevaba yol açamamaktadır. Bu durumda tazminat durumunda hakimin takdir yetkisi çok önemlidir.

Ortaya çıkan hasarın miktarı tam olarak tespit edilemiyorsa, hakim, meydana gelen olağan olayları ve mağdurun aldığı eylemleri göz önünde bulundurarak, öz kaynak uyarınca hasar miktarını belirlemelidir.