Sigorta Davaları

Bir sigorta şirketini, verilen poliçe hükümlerine uymamak için dava etmek mümkün değildir. Ancak, bir dava açmadan önce politikanızın bir avukat tarafından incelenmesi gerekir. Politika hükümleri için tazminat hakkı olsa bile, politikaya dahil olmayan hükümler yoktur.

Ülkemizde uygulanan sigorta kanunları, iade ve yetersizlik durumunda, para karşılığı ödenen primlerde sorun ya da eksiklik varsa ortaya çıkar. Sigorta şirketi, kaza veya vücuttaki organların kaybı, ayrıca evde ve iş yerinde meydana gelebilecek hırsızlık, yaralanma, yangın ve benzeri durumların ortaya çıkması durumunda bu hasarı karşılamakla yükümlüdür.

Sigorta şirketlerinin kasko sigortası seçiminde güvenilir ve uzman olmak tercihleri ​​etkiler. Bu tercih, ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için önemlidir. Bunun nedeni, bazı sigorta şirketlerinin ödeme konusunda çeşitli zorluklar yaşatabilmeleri ve ödemeleri geciktirebilmeleridir.

Bu gibi durumlarda, sigorta yasaları, ortaya çıkan şikayetleri önlemek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Bu aynı zamanda sigorta faaliyetlerinin getirdiği finansal riskin yönetimini sigorta faaliyetlerini yoğun bir şekilde denetlemesine neden olmaktadır.

Sigorta kanunu, sağlık, yaşam, iş, konut, ulaşım ve benzeri birçok alanda sigorta poliçelerini kapsar. Bir sorun varsa, öncelik olarak verilen politikanın bir avukat veya uzman tarafından kontrol edilmesi gerekir. Sigorta poliçenizin şartlarına uymamanız, size dava açılması ve kazanmanız için yüksek bir ihtimaldir.

Politikanın yayınlanması sırasında politikanın incelenmemesi durumunda, gerekli hükümlerin bulunmaması nedeniyle bu hakların kaldırılması mümkündür. Poliçenizin hükümleri sigorta şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa, önce şirkete bir itirazda bulunmalısınız. İtirazınız kabul edilmezse, kasko davası avukatı yasal yollara başvurmalıdır.

 

Sigorta Ve Sigorta Kanunu Nedir?

Sigorta hukuku, bir sigorta primi karşılığında birisinin ölçülen menfaatlerine zarar verme riskini telafi etmek için sigorta şirketinin ihtiyaç duyduğu sözleşmelerden doğan sözleşmeleri ve hakları ve yükümlülükleri inceleyen ticari hukuk kapsamındaki özel hukuk alanıdır.

 

Sigorta Davalarında Dava Süresini Önemi 

Politika ile bağlantılı olarak bir avukat veya hukuk bürosundan onay alınması halinde, sürecin süresinin kontrol edilmesi önemlidir. Davalar sigorta türüne göre değişebilir. Örneğin, bir kazada belirli bir süre sonra talepte bulunursanız, sigorta şirketi kazanın maliyetini karşılamayacaktır.

Bazı davalarda talepte bulunmak için zaman aşımı süresi olabilir. Ancak bu süre trafik sigortasında çok uzun. Ölümcül trafik kazalarında 15 yıl, yaralı trafik kazalarında 10 yıl ve ölüm ve yaralanmalarda 15 yıl vardır.

Kasko Şirketi Zarar Karşılaması Durumunda Yapılması Gerekenler

Çok sayıda dava açmadan önce insanların dikkat etmesi gereken bazı şeyler var. Bu davaların sigorta avukatı yardımı ile yapılması gerekir. Her şeyden önce, hem hakaret, hem de araca çarpıldığında veya çarpıldığında, çarpıldığında, düştüğünde, düştüğünde, düştüğünde, yuvarlandığında vb. Kötü niyetli veya zarar görmüş üçüncü şahıslar. bu sigortanın konu olacağına karar verdi.

Sigorta poliçesinde belirtilen araçlar ve araca takılan her türlü görsel ve işitsel cihaz ile poliçeye dahil olmaları şartıyla araç standardı dışındaki ek aksesuarlar genel şartlarda belirtilmiştir.

Genel sigorta şartlarına göre, yangın ve sigorta sırasında meydana gelen hasar sigorta kapsamındadır. Yine aynı şartlara göre, sigortalı bir aracın çalınması garanti altına alınmakta olup, hırsızlık yaşanmasa ve uygulama aşamasında kalsa bile, bu süre zarfında meydana gelen hasar ve kayıplar sigorta koruması altına alınmaktadır.

Araçta yer alan mal veya ürünlerin araç sigortası kapsamına girebilmesi için, bu konuda poliçe yazılan taraflar tarafından kararlaştırılmalı ve son olarak prim ödemesi yapılmalıdır.

Kasko Sigorta Sözleşmesi ve Sigortacının Sorumlulukları

Sigorta poliçesi düzenlemeleri, diğer mülk sigortalarında olduğu gibi, sigorta sözleşmelerinin geçerliliğinin bir şartı değildir. Kefil tarafından verilen hasar sigorta ile korunur. Sigorta sözleşmeleri mülk sigortası hükümlerine tabi olduğundan, sözleşmelerin oluşmasının ve borç sigorta şirketlerinin başlamasının ayrı kurallara tabi olduğu göz ardı edilmemelidir.

Çünkü TTK sigortalı olsa bile taraflar arasında sigorta sözleşmeleri kurulur. Kefilin sorumluluğunun, Kanunun 1294. Maddesinde belirtilen prim borcunun tamamını veya ilk taksitini ödememesi koşuluyla, aynı kanunun 1282 ve 1295/3. Hasar vakaları bu yazıya dahil edilmelidir. Taraflar arasında araç sigortasının başlangıcı ve bitişi, İsveç’te kararlaştırılmadığı sürece, öğlen saat 12.00’de başlayıp, aynı zamanda sona eriyor.

Ancak, riskin gerçekleşmesinden sonra, sigorta sözleşmesinin risk sigortası kapsamına dahil edilmesi gerekir. 1279. madde hükümlerine uygun olarak etkisiz hale gelir. Başka bir deyişle, tarafların tersini onaylamak ve kabul etmek mümkün değil ise bile kasko davaları davalının sigorta şirketinin bölge ofisinin bulunduğu yerlerde de yapılabilir.

Mesela, İstanbulda çoğu sigorta şirketinin bölge müdürlüğü var, böylece olay başka yerlerde meydana gelse de, İstanbul’da dava açılabilir. Sonuç olarak, bu tür davaların Ankara sigorta avukatı yardımı ile açılması daha uygun olacaktır. Kasklarla ilgili sorunlarınız varsa, bizimle iletişime geçebilir ve gerekli yasal yardımı alabilirsiniz.

Sadece Araç Hasarlarında Ne Yapmalı?

Bir araç için bir kasko poliçesi düzenlenirse, sigorta şirketine uygulanabilir. Hasar, değerlendirme raporu ile belirlenir. Sigorta şirketi bu uzmanlık raporuyla öder. Kazada başka bir tarafın yanlış olması durumunda, tahsilat başka bir tarafa ve sigorta şirketine başvurmak suretiyle yapılır. Bu durumda, sigortalı için başka bir tarafla uğraşmadan ödeme alabilmesi mümkündür.

Trafik Kazasında Yaralanma Olursa Ne Yapmalı?

Diğer tarafların kusur düzeyinde, diğer taraflar ve / veya sigortaları uygulanabilir. Yaralanmaya neden olan kişi ödemek istemeyebilir. Ancak, rakibin sigortası birçok belge ve prosedürden sonra bir miktar ödemek zorundadır.

Bu ödeme sigortalı arızalı oranda olacaktır. Bu gibi durumlarda, sigorta şirketleri küçük ödemeler yapma işlemini ödeyemez ve uzatamaz. Tüm evrak ve prosedürler sigortadan karşılanırsa, ödeme çok küçük olacaktır.

Bir tazminat talebinde bulunulmuş ve sigorta şirketine ödeme yapılmış olsa bile, yaralanma sonucu meydana gelebilecek hasarlarla ilgili talepte bulunmak mümkündür. Bu tazminat sigorta için finansal tazminattır.

Sigorta Rücu Davaları

Sigorta şirketi tarafından sigortalıyı yasal olarak değiştirmek için verilen tazminat miktarına ilişkin tazminat talebine garanti davası denir. Art arda dayanan davalarda, kendisine zarar veren kişiye karşı sigortalı tazminatın asıl nedeni, sigorta şirketi tarafından yerinde açılmalıdır.

Tazminat talebinde olduğu gibi, sigorta şirketi tarafından sunulan tazminat talebinde, davalının hatalarını ve zararını kanıtlamak için davacı olan sigorta şirketine aittir. Ek olarak, sigorta şirketi zararı ve zarar miktarını kanıtlamalıdır.

 

Konu içerisinde eksik olanlar :

  • Sigorta davalarında zaman aşımı
  • Sigorta davalarında arabulucuk
  • Sigorta davalarında yetki
  • Sigorta davasında görevli / yetkili mahkeme

Trafik Kazalarında Tazminat Talepleri