Nafaka Avukatı ve Nafaka Avukatlık Ücretleri

Aile hukuku kapsamında görülen birçok dava türü söz konusu. Bu davalardan birisi de nafaka davası olarak biliniyor. Nafaka davası boşanma davaları kapsamında görülen davalar olduğu gibi boşanma davalarından bağımsız bir şekilde ele alınan davalar olarak da biliniyor.

Özellikle nafaka konusu mahkeme tarafından kişilerin gelir durumları göz önüne alınarak verilen bir karar olarak biliniyor. Nafaka hakkı elde edebilmek için eşlerden birinin herhangi bir sigortalı işte çalışmaması, belli bir gelirinin olmaması nedeniyle boşanma halinde yoksulluğa düşecek durumda olması gerekiyor.

Mahkeme sürecinde tarafları sosyal ve ekonomik (mali ve içtimai) durum araştırması yapılarak nafakaya hükmedilip hükmedilmeyeceği ve nafakanın tutarı konusunda mahkeme tarafından nihai bir karar veriliyor. Nafaka bedeli genellikle gelir getiren bir işte çalışan eşin elde etmekte olduğu aylık gelire göre belirleniyor. Aynı zamanda çalışan kişinin kira gibi, çalışmasının karşılığı olmayan başkaca gelirleri de varsa bu gelirler de nafaka olarak diğer eşe verilmesi verilecek tutarın belirlenmesinde hesaba katılır.

Tüm yazılar

Nafaka davalarında avukatlık hizmetleri oldukça büyük önem taşıyor. Bu nedenle nafaka davası açmak isteyen birçok kişi dava sürecine hakim olduklarından nafaka avukatı yardımıyla bu davalara adım atıyorlar.

Nafaka Davası Hangi Şartlarda Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası ile boşanan çiftler yapmış oldukları protokolde nafaka ile ilgili bir hüküm yazmışlar ama bir artış oranı belirlememişlerse veya nafaka tutarının artırılması veya azaltılmasını gerektiren başka nedenler boşanma kararından sonra doğmuşsa taraflar nafaka davası açabilirler. Nafaka alan taraf belli bir süre sonra bu nafakanın yetersiz geldiğine dair mahkemeye başvuru yapmak isteyebileceği gibi nafaka ödeyen taraf da nafaka ihtiyacının azaldığını veya ortadan kalktığını ya da ödeme gücünün düştüğünü ileri sürerek nafaka bedelinin düşürülmesini dava edebilir.

Mahkeme gerekli araştırmaları yaparak anlaşmalı boşanma davasında belirtilen nafaka hükümlerinin yetersiz olup olmadığına karar vererek nafakanın yeniden karara bağlanmasını sağlayabilir. Aynı zamanda anlaşmalı boşanma davalarında nafaka ile ilgili herhangi bir hüküm yok ise dava sonrasında nafaka almak isteyen kişi dava açarak nafaka ile ilgili hüküm verilmesini isteyebiliyor. Yeter ki boşanma ilamı içeriğinde nafaka vb. haklardan feragat edilmiş olmasın.

Bu süreçte nafaka avukatı gerekli olan bilgi ve belgeleri toplayarak mahkeme sürecinin başlamasını sağlayabiliyor. Bu nedenle boşanma davasında ön görülen nafaka bedelinin kişinin yaşam kalitesinin muhafazasında yetersiz olduğu, temel ihtiyaçların karşılanmasına yeterli olmadığı avukat tarafından mahkemeye dilekçe ile bildirilerek nafaka davası sürecinin başlaması sağlanabiliyor.

Çekişmeli Boşanma Davaları Sonrasında Nafaka Davaları

Anlaşmalı boşanma davalarının yanı sıra çekişmeli boşanma davalarında da nafaka hükümleri bu dava içerisinde görülerek mahkeme tarafından karar veriliyor. Mahkeme nafakaya hükmetmiş ise çekişmeli boşanma davası bittikten bir süre sonra nafakanın yetersiz gelmesi durumunda ayrıca bir nafaka davası açılarak nafakanın artırılması talebinde bulunmak mümkün.

Özellikle çocukların velayetlerini alan taraf lehine aynı zamanda iştirak nafakasına da hükmedilmiş ise çocukların eğitim ve bakımları için nafaka değerinin artırılmasını isteyebiliyor. Nafaka avukatları nafaka alan tarafın tüm bu özelliklerini ve ihtiyaçlarını mahkemeye belgelendirerek nafakanın artırılmasını talep edebiliyor.

Mahkeme yapmış olduğu araştırma ve inceleme neticesinde nafakanın artırılmasına karar verdiğinde bu karar her iki tarafa tebliğ edilerek yeni kararın geçerli olmasını sağlıyor. Ancak mahkemenin vermiş olduğu nafaka ile ilgili gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yasal süresi içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulması da mümkün.

Taraflardan birisi tarafından ya da her ikisi tarafından herhangi bir istinaf talebi söz konusu ise Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili dairesi yerel mahkeme kararını ve temyize konu olan talepleri inceleyerek kesin karar verebileceği gibi dosyayı yeniden incelenip karara bağlanmak üzere yerel mahkemeye de iade edebiliyor.

Nafaka Avukatlık Ücretleri ve Nafakanın Düşmesi

Her davada olduğu gibi nafaka davasında da nafaka davası avukatlık ücreti her yıl barolar ve Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen ücret tarifelerine göre değişiyor. Taraflar ile avukatlar arasında yapılan görüşme ile varılan anlaşma esaslarına göre ödeme işlemleri yapılıyor.

Mahkeme tarafından verilen nafaka hükümleri belirli hallerde düşüyor. Nafaka almaya hak kazanan kişinin sigortalı bir işte çalışmaya başlaması ile nafaka veren kişinin mahkemeye yazacağı bu konu ile ilgili dilekçeye istinaden nafaka düşüyor. Aynı zamanda yeni bir evlilik ve ölüm gibi durumlarda da nafaka hükümleri geçersiz oluyor.