Kısa Soru ve Cevaplar

Sıklıkla sorulan bazı sorular ve cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz. Her olayın biribirinden farklı özellikleri olduğundan kendi sorunuz veya sorununuzla ilgili olarak mutlaka bir avukata danışmanızda yarar var.

Soru: Performans nedeniyle işime son verildi. İşe iade davası açabilirmiyim?

Cevap: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi hükmüne göre “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.”
Buna göre 6 aydan uzun süre çalıştığınız işyerinin otuz veya daha fazla sigortalı çalışanı varsa işe iade davası açmanın koşulları mevcut demektir. Başvuracağınız İş Mahkemesi işe iade koşullarının bulunup bulunmadığını ve iş akdinin geçerli bir nedenle sona erdirilip erdirilmediğini bilirkişi marifetiyle tespit edecektir.

Soru: Mirasçılıktan çıkarma (mirastan red) ile ilgili vasiyetin iptali mümkün mü?

Cevap: Haklı ve geçerli olarak kabul edilebilecek bir neden olmadan vasiyetname yoluyla mirastan mahrum bırakılan kimselerin, mirasçılıktan çıkarma işleminin iptali talebiyle dava çaması mümkündür. Mirasçılıktan çıkarılan kişi kanunun öngördüğü şekil şartlarına uyulmadığı için vasiyetnamenin iptalini veya çıkarma işleminin haklı ve geçerli bir nedene dayanmadığını ispat ederek geçersizliğini ileri ileri sürerek dava çama hakkına sahiptir.

Soru: İkale sözleşmesi nedir nasıl hazırlanır?

Cevap: İkale sözleşmesi, bir iş akdinin işçi ve işverenin karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri doğrultusunda belli bir tazminat (ikale tazminatı) karşılığının ödenmesi suretiyle sona erdirilmesidir. İş akdinin ikale yoluyla sonlandırılması halinde işçinin çalışma süresine göre hesağlanan kıdem, ihbar vb. işçilik alacakları ödenmesi gerekmeyecektir. Çok sayıda işçi çalıştıran büyük şirketler için bir işçiyi işten çıkarmak sancılı bir süreçtir. Kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek işten çıkarılan her işçi, iş akdinin geçerli bir neden olmaksızın feshedildiği iddiasıyla “işe iadesi” dava açabildiği için ikale yöntemi popüler hale gelmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus ikale tazminatının asgari işçilik alacaklarının üzerinde hesaplanması gereğidir. Aksi halde ikale sözleşmesi basit bir ödeme makbuzundan öte hüküm ifade etmez.

Örnek ikale sözlşemesi için aşağıdaki linke tıklayınız.
Örnek ikale sözleşmesi

Soru: Almanya’da boşanma Türkiye’de geçerli mi?

Cevap: Geçerli olabilmesi için Türk mahkemelerine müracaat ederek Alman Mahkeme kararının tanınmasını istemeniz gerek. Daha ayrıntılı bilgi için linki takip edin: https://www.devrimbozkurt.av.tr/ilgi-alanlari/tanima-ve-tenfiz-davalari/