Ayıplı Mal Satışı – Tüketici Hakları

    Tüketici Kimdir ? Öncelikle tüketici kimdir sorusunun cevabını verelim. Çünkü bu yazımızın konusu, bir tarafın tacir, diğer tarafın ise tüketici olduğu ve uyuşmazlığın da Tüketici Mahkemesinde çözüme bağlandığı uyuşmazlıklardır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre “tüketici” ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. “Tüketici işlemi” ise mal veya hizmet piyasalarında mesleki veya ticari amaçla hareket eden gerçek veya tüzel kişi ile tüketici arasında kurulan her türlü sözleşmeyi ifade eder. Ayıplı Mal Nedir? Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ayıp 8.maddede düzenlenmiştir. Buna göre; ayıplı mal,  malın tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış örnek veya modele uygun olmayan ya da objektif olarak sahip olması gereken özelliklere sahip olmadığı için sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma veya...

Detaylar