Vodafone Kurumsal Hat İptal Dilekçesi

Vodafone Kurumsal Hat İptal Dilekçesi Örneği

Vodafone Vb. operatörlerde bireysel kullanıcılar için birçok hizmet iptali dilekçe örneği bulabilirsiniz. Fakat kurumsal hat iptali hakkında dilekçe örnekleri neredeyse yok gibi. Kurumsal Hat İptal Dilekçesinde Olması Gerekenler Öncelikle dilekçenizi yazarken; kurallara önem göstermeniz işlemlerinizi hızlandıracak, karşı tarafın dilekçenizi şekli itibariyle işleme almaması ihtimalini azaltacaktır. Kurumsal cep telefonu, sabit telefon, data hattı, vb. hizmetleri aldığınız firmaya dilekçeyi yazarken iptal nedeninizi, yetkili kişinin irtibat numarasını yazmayı unutmayınız. Kurumsal İptal Dilekçelerinde Gerekli Belgeler Islak imzalı dilekçenize ek olarak sizden 3 adet belge istenecektir. Bunu dilekçenizin altına sıralı şekilde eklemeniz gerekemektedir. Yetkili kişinin önlü arkalı kimlik fotokopisi,Firma bilgilerin okunur halde olduğu vergi levhası görseli,Firma bilgilerinin okunur olduğu imza sirküleri görseli. Bu üç belge ve dilekçenizi Vodafone kurumsal hat / hizmet iptal biriminin faks...

Detaylar

Vasi Tayini Dilekçesi

Anne, baba, eş, çocuk veya kardeşinizin yaşlılık, kumar alışkanlığı, savurganlık veya akıl hastalığı gibi nedenlerle, kendine bakma, doğru karar verme, sıhhatli hukuki işlem yapma yeteneği ortadan kalkmışsa kendisine bir vasi tayin edilmesini görevli ve yetkili mahkemeden istemek mümkündür. Vesayet makamı Sulh Hukuk Hakimliği'dir. Kardeşin akıl hastalığı nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne hitaben yazılmış örnek dilekçeyi aşağıdaki linkten indirerek inceleyebilirsiniz. Dava kural olarak hasımsız açılır ve dayandığınız nedene bağlı olarak ispatı gereken hususlar değişir. Ağırlıklı olarak yaşlılık ve bunama nedenine dayanıldığından kendisine vasi tayin edilmesini istediğiniz kişinin karşı taraf olarak gösterilmesi ve kimlik bilgileri ile yakınlık derecenizi gösteren belgelerin celbini takiben hastaneye sevk işlemi yapılır. DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYIN vasitayiniİndir

Detaylar

Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Davalar

TEREKE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ DAVALARI Miras bırakan kişinin (müteveffanın) vefatının ardından yasal varisler kendi aralarında anlaşarak mirasa konu menkul - gayrimenkul (taşınır - taşınmaz) malvarlığının (miras hukukundaki tabiri ile tereke'nin) tümünü veya bir kısmını paylaşabilirler. Miras mallarının (terekenin) paylaşımına ilişkin düzenlenecek sözleşmenin yazılı olması yeterli olup Noter tarafından düzenlenmesi zorunlu değildir. Ancak ispat kolaylığı ve özellikle tapuda işlem (tescil, intikal, feragat vb.) yapılması gereken durumlar için Noterlikçe düzenleme şeklinde yapılması ve özellikle devre konu taşınmaz veya taşınmazların tapu sicil kayıtlarının (ada, pafta, parsel) tam ve doğru olarak yazılmasında yarar vardır. Miras taksim sözleşmeleri çoğunlukla birbirlerine akraba olan kimseler arasında ve nadiren de vasiyetname yoluyla mirasçı tayin edilen kişilerin katılımı ile gerçekleşmektedir. Akrabaların başlangıçta anlaştıkları hususlarda sonradan aralarında anlaşmazlığa düşmeleri,...

Detaylar