İşyerinde Bilgisayarların İzlenmesi Yasal mı?

İşyerinde kullanılan ve mülkiyeti işverenliğe ait bilgisayarlar koruma ve kontrol amaçlı olarak izlenebilir. Çalışanlara teslim edilerek zilyedliği devredilen bilgi iletişim araçları (PC, Laptop, Akıllı Telefon vb.) işverenlik tarafından (çoğu kez IT Departmanı tarafından) yerel ağa virüs bulaşmasının önlenmesi amacıyla anti virüs programları ile kontrol altına alınabileceği gibi belirli sınırlamalara da tabi tutulabilir.

Önemle belirtmek gerekir ki iş görme borcunun yerine getirilmesi amacıyla çalışanlara (işçilere) teslim edilen araçlar yalnızca iş amaçlı olarak kullanılabilir. Bu sınırlama mesai saatleri dışında da geçerlidir. Yani mesai bittikten sonra dahi işverenliğe ait araçlar kişisel amaçlı olarak (örn. şahsi e-postaların okunması için) kullanılamaz. Aynı şekilde akıllı telefonlarla kişisel iletişim kurulması ve özel yazışmalar yapılması mazur görülmeyeceği gibi bu tip bir iletişimin bedelinin işverenliğe ödetilmesi ayrıca suçtur.

Yukarıda aktardığımız gibi işverenlik, güvenlik amacıyla kullanımı sınırlayabileceği gibi mülkiyeti kendine ait iletişim araçlarını gözlemleyebilir (monitoring), içeriğini kopyalayarak yedeklerini alabilir (copy-backup), ekran görüntülerini alabilir (screen capture) ve nihayet her an bunların iadesini (return) isteyebilir. Çalışan iadesi istenen ekipmanı, içinde kişisel bilgiler olduğu gerekçesiyle teslimden imtina edemez.