Hukuk Sigortası Ve Sigorta Davaları

Hukuksal anlamda sigorta ile ilgili meselelerde uzman avukatlarla çalışmak her zaman için büyük avantaj sağlamaktadır. Genel olarak özel bir uzmanlık alanı ile mezun olmayan avukatlar, farklı alanlarda edindikleri mesleki tecrübelerini belli alanlara odaklamaktadır.  BT Hukuk Bürosu, sigorta şirketleri ile ilgili yaşanan hukuksal sorunları tam etkili olarak çözümlemeye yarayan bir kadroya sahiptir.

Tüzel kişilerin veya gerçek şahısların, sağlık, emeklilik, hayat, iş veya hukuk sigortaları ile ilgili davalarının etkili ve tatmin edici çözümü mümkün. Bu davaların konusu Türk ticaret kanunu ve sigorta kanununa göre değerlendirilmektedir. Ayrıca dernekler veya anonim şirketlerinin iç tüzük yapısı veya yönetmelikleri de sigorta davalarında yer edinmektedir. Bu davalar arasında özellikle hukuk sigortasının alanında yaşanılan haksızlıkların eksiksiz giderilmesi hayati önem taşımaktadır.

Hukuk Sigortası Nedir? 

Hukuk sigortası yaptıran kişi, gündelik hayatında başına gelen hukuki konuları işlemektedir. Özellikle kişilerin yada şirketlerin girdiği hukuksal konularda hukuk sigortası başına gelebilecek yasal sıkıntılarla alınan para cezası yada ödenmesi gereken tazminatları güvence altına almaktadır. Yani hukuk sigortası olan biri ödeyeceği bir tazminatı daha önceden hukuk sigortasına sahip olduğu sigortası kapsamında yada daha az yada hiç ödemez.

Ülkemizde hukuk sigortasının kapsamlı hizmetlerini veren sigorta firmaları bulunmaktadır. Ülkede ki gelişmeler ve kapanan şirketlerin sayının artmasından kaynaklı bu alana yönelim artmaktadır. Hukuk sigortasını yapan firmaların sayısının artması bu alanda uzmanlaşan avukatlarında sayısının artmasını göstermektedir.

Hukuk Sigortası Olan Kişi İstediği Avukatla Çalışabilir Mi?

Hukuk sigortasını daha önceden yaptırmış kişiler kişiler anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinin avukatlarıyla çalışabilirler. Ancak bu bir zorunluluk değildir. Sadece sigortasını yaptırdıkları şirketin avukatlarıyla değil, istedikleri avukatlarla çalışabilirler. Avukat seçme özgürlüğünü kullanan kişi veya şirketler istedikleri avukatlarla çalıştıkları gibi bu alanda tecrübeli kişileri tercih ederler.

Sigortacılık alanında ki hukuksal gelişmeleri takip eden tecrübeli avukatlar sadece teorik bilgi ile değil pratik anlamda da başarılı olmaktadırlar. Şirket davalarında bürokrasi ile arası iyi olan avukatların çalışmaları pozitif yönde daha çok olumlu sonuçları vermektedir.

Hukuk müşavirliğini bünyesinde bulunduran sigorta şirketlerinin avukatları ile çalışmak hukuk sigortası olan kişi için her hangi bir sorun çıkartabilir. Çünkü avukatlar vekaletini aldığı firma yada şirketlerin haklarını savunmak yükümlüğüne sahiplerdir. Bu yüzden her hangi bir aksilik ile karşılaşmamak için hukuk sigortaları alanında uzman sigorta avukatlarıyla çalışmak daha sağlıklı olmaktadır.

Sigorta Hukuku Nedir?

Sigorta ile ilgili tüm alanlarda hizmet alan kişileri ilgilendiren bir alan olmaktadır. Bu alan içerisinde sigorta ile ilgili yaşanacak tüm aksiliklerin çözümlenmesi sağlanmaktadır. İlgili dava ile görevli mahkemenin yönettiği bu yargı alanını trafik kazası davalarından, hırsızlık olaylarına kadar bütün sigorta kapsamında konular içermektedir. Sigorta şirketinin yada sorumlu tarafın ödenmesi gereken tüm masrafların karşılanması için devam eden hukuki süreci kapsamaktadır.

Sigorta hukukunun içerinin düzenlediği kanun maddeleri, 5684 sayılı sigorta kanununca düzenlenmiş ve uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da bu sigorta hukuku kapsamında işlenmektedir. Kanunlar kapsamında dava içeriğinde incelenen deliller içerisinde en önemli yazılı belge sigorta sözleşmesi olmaktadır.

Sigorta Sözleşmesi Nedir?

Sigorta sözleşmesi Türk Ticaret Kanununa göre düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanununun 1402. maddesince detaylı olarak aktarılmıştır. Özet olarak, bu sözleşmede yer alan konu sigortacının, sigorta yaptıran kişi tarafları arasında yapıldığı bir anlaşmadır. Anlaşma kapsamında sigorta yaptıran kişi başına gelebilecek talihsiz olaylarla uğrayacağı zararı ödediği prim karşılığı güvence aldığı bir yazılı belge olmaktadır.

Sigorta sözleşmesinin tarafları; Sigorta şirketi, sigorta yaptıran kişi ve sigortanın satışını yapan kişi arasında yapılmaktadır. Bu üç tarafın birlikte yaptığı sözleşme kapsamında sigortalanan kişinin yapılan anlaşma karışılığında haklarının zararının korunması ile alakalı olmaktadır. Bu sözleşme yapılırken tarafların tecrübeli bir avukat ile bu anlaşmayı yapmaları çıkarları açısında önemli olmaktadır. Ayrıca sigorta sözleşmeleri, sigortanın konusu, mecburi yada ihtiyari olmasına göre değişiklik göstermektedir.

İhtiyari ve Mecburi Sigorta Arasındaki Farklar Nelerdir? 

İhtiyari ve mecburi sigorta kendi aralarında farklılıklara sahip olmaktadır. En büyük fark; Mecburi sigortanın adından da anlaşılacağı gibi yapılması şart olan sigortalardır. Sözleşmeleri benzer olup kanuna ve yönetmeliğe göre hazırlanmışlardır. Mecburi sigortalara örnek, deprem sigortası, trafik sigortası, mali sigorta gibi çoğaltılabilir.

İhtiyari sigorta ise mecburi olmayan durumların sigortalanması konuların tümü kapsamaktadır. Sağlık, hırsızlık, yangın gibi durumları kapsamaktadır. Ve sigorta şirketlerinin anlaşmalarına, prim ödeme miktarlarına göre sigortalanan kişi veya şirketin özelliklerine göre sigorta sözleşmesi hazırlanır. Gerekli kanun, yönetmelik ve sözleşme kapsamında sigorta hukukunun işlemesi gerçekleştirilir. İhtiyari ve mecburi sigortalar türlerine göre farklılık göstermektedir.

Sigorta Türleri Nelerdir? 

Sigortacılık ve Ticaret Kanunlarına göre sigorta türleri sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda; Zarar ve tazminat sigortaları, can sigortaları, sorumluluk sigortası gibi türlere ayrılmıştır. Zarar ve tazminat sigortası, sigorta kapsamına alınan malın gördüğü zararı sigorta sözleşmesinde belirtildiği oranda karşılamasıdır.

Can sigortaları, hayati olayları kapsamaktadır. Sigorta yaptıran kişinin sağlığında yaşanan aksaklıkları yada hayatının sonlanması durumlarını incelemektedir. Can sigortasından yararlanan kişilerin hayatlarının sonlanması ile ilgili durumlarda; Ölüm anı ve sonrası konuların hepsi araştırılmaktadır.

Sorumluluk sigortası Türk Ticaret Kanunu kapsamında işlenmektedir. Şirketlerin yada şahısların mal veya işletmelerinin gördüğü zararda üçüncü kişilerin başına gelen zararları karşılamak ile ilgili konuları kapsamaktadır. Örneğin, sorumluluk sigortası olan bir işletmenin işçileri bu sigortadan faydalanmaktadır.

Sigorta Sözleşmesi Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?

Sigorta sözleşmesi içerdiği konu ve türe göre değişiklik göstermektedir. Sigorta şirketine avukatlık yapan kişi veya firmalar, sigorta şirketinin haklarını ön planda tuttuğu için tarafların avukatları gözetiminde hazırlanan sözleşme her zaman faydalı sonuç getirmektedir.

Sigorta konu ve içerik açısında geniş bir konuyu kapsamaktadır. Bunlardan en basit örneği ödenen prim ve karşılığında sunulan hizmet adil hazırlanmalıdır. Yüksek prim karşılığında yeterli zarar karşılamayacak sigorta sözleşmeleri adil sonuçların oluşmasını engellemektedir. Sözleşme yazılı anlaşma olduğu için kanuni olarak zarar uğrayan tarafın haklarının korunması zor hale gelmektedir. Bu sebeplerden en sağlıklı yol sigorta avukatı ile hazırlanan sözleşmelerde sonuçlanmıştır.

Sigorta Davasına Bakan Avukatların Özellikleri Nelerdir?

Sigorta davalarına bakan avukatlar bu alanda uzman olmalıdır. Konu itibariyle geniş bir alana sahip olan sigorta derinlemesine uzmanlık gerektiren bir konu olmaktadır. Günümüzde insan ve mülkiyet ile ilgili olan hemen hemen her konuda sigorta imkanları bulunmaktadır. Bu kadar geniş olan bir konuda alan konusunda uzmanlaşmış avukat ve hukuk büroları ile çalışmak gerekmektedir.

Uzman avukat kadrosuna sahip BT Hukuk Bürosu sigorta davaları ve hukuku konusunda geniş hizmet sunumu yapmaktadır. Bu hizmetler kapsamında destek almak isteyen kişiler; Hayat sigortası ve ölümle sonuçlanan olaylarda ki tazminat talepleri, trafik kazaları davaları ve tazminat davaları, yangın sigortası olayları ve verilen zararla ilgili tazminat davası, sağlık ile ilgili yaşanan olaylarda görülen davalar ve mal tazminat davalarına bakmaktadır.

Ayrıca sigorta ve tazminat davalarının dışında, sigortalarda ki uyuşmazlık davaları konusunda da hizmet vermektedir. Geniş bir alanı içeriğinde bulunduran BT Hukuk Bürosu, bir birinden farklı alanlarda uzmanlaşmış avukatlarla, şahıs veya firmaların haklarını savunmaktadır.