Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2019 tarih 2019/166 sayılı kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 31.05.2019 tarih 2019/166 sayılı kararı ile 50.000 TL idari para cezası uygulandı. Anılan kararda alacak tahsili maksadıyla avukatın şikayetçiye ait telefon numarasına ona ait olmayan (yeğenine ait kişisel bilgileri) içeriği göndermesi eylemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı bulunmuştur. Sözü edilen Kurul kararında, eylem “borçlu olduğu belirtilen ve şikayetçinin yeğeni olduğu anlaşılan şahsa ait ad, soyad ve hizmet numarasının şikayetçiye ait hatta gönderilmesi” ile “şikayetçiye ait telefon numarasının, Kanunda düzenlenen işleme şartlarından herhangi birine dayanmadan işlenmesi” şeklinde değerlendirilmiştir. 6698 sayılı Kanun uyarınca idari para cezasına hükmedilmiştir. https://kvkk.gov.tr/Icerik/5497/2019-166 adresinden de ulaşabileceğiniz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 31.05.2019 tarih 2019/166 sayılı kararı: İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma...

Detaylar