İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi

İmar Affı Kapsamında Yapı Kayıt Belgesi Alınması ve Yapı Kayıt Belgesinin İptali Yapı Kayıt Belgesinin İptali Halinde İzlenilecek Yol Yapı Kayıt Belgesi Nedir? İmar Affı kapsamında, İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. Maddeye göre 31.12.2017 tarihinden önce ruhsatsız olarak veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar hakkında verilen, müktesep hak kazanımı sağlamayan, yalnızca binanın ortalama yaşam süresi boyunca kullanımını hukuka uygun hale getiren ve devletin de bu mevzuata aykırı yapılmış yapıları kayıt altına almasını sağlayan belgedir. Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi Ancak 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi başvurusunda bulunulabilir ve 31.10.2018 tarihine kadar başvuru kabul edilecektir. Ancak başvuru süresini 1yıla kadar uzatmaya bakanlar kurulu yetkilidir. Bu doğrultuda başvuruların yoğunluğu sebebi ile 15.06.2019 tarihine kadar yapılan başvuruların...

Detaylar