Avukatlık Ücretleri

Hukuk 2018

İSTANBUL BAROSU'NA AİT 01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ    A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1             Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar     6.750,00 TL 2             Mirasçılık belgesinin alınması     3.750,00 TL 3             Tahliye Davası  8.500,00 TL’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u 4             İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası       8.500,00 TL'den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u 5             Vesayet ve Kayyım Davaları       6.750,00 TL 6             Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar    7.000,00 TL 7             Mirasçılık belgesinin iptali Davası            7.000,00 TL 8             Mirasta defter tutulması             7.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u 9             Kira Tespiti ve Kira Bedelinin...

Detaylar