Adli Tatilde Görülebilen Davalar

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre adli tatil her yıl 20 Temmuzda başlar 31 Ağustosta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylülde başlar. Peki adli tatilde hiçbir iş ve işlem yapılamaz, hiçbir dava görülemez mi? Bu konuda kanun maddesi oldukça açıktır. Nispeten daha acele kabul edilen, kamu düzeninden sayılan işler ile davalara bakılmaya devam edecektir. Bunlar;  İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile...

Detaylar