Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali

Dava, Dilekçe, Süre ve Nisapları

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ: Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının iptali davalarına ilişkin temel norm TTK md. 445'te "Genel Kurul Kararlarının iptali" başlığı altında düzenlenmiş olup ilk alt başlıkta "İptal nedenleri" sayılmıştır. iPTALİ İSTENEBİLECEK "A.Ş. GENEL KURUL KARARLARI": "... kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası" açma hakkına sahiptir. TTK md. 446'da ise "İptal davası açabilecek kişiler" alt başlığı altında iptal davası açabilecek kişiler ve davacı olabilme koşulları açıklanmıştır. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİNİ KİMLER İSTEYEBİLİR: "a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten,...

Detaylar