Çekişmeli Boşanma Davaları


Yazılar

Türk Medeni Kanunu 166/3 ‘de düzenlenen karşılıklı anlaşma dışında kalan boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma harici tüm boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları kapsamına girer. Bu davalarda eşler nafaka, tazminat, çocukların velayeti konusunda anlaşamadıkları için diğer eşi davalı göstererek dava açarlar. Boşanma davası kesinleştikten sonra karar nüfus kaydına işlenir.

Boşanma Davalarının Süreleri 

Çekişmeli boşanma davalarının ne kadar süreceği konusunda bir süre verilememektedir. Anlaşmalı boşanma davalarından doğal olarak daha uzun sürer. Mahkemenin yoğunluğu, tebligat kesinleşmesi, tarafların talepleri, iddiaların araştırılması da süreyi etkiler. Bilirkişi incelemesi, tanık ifadelerinin dinlenmesi ve adli tatil gibi durumlar da süreyi uzatabilir. 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle adliyenin tatil edilmesi ve duruşmaların ertelenmesi nedeniyle süreler 3-6 ay kadar uzamıştır. Ön inceleme duruşması ve tanıkların dinlendiği tahkikat duruşmaları yapıldıktan sonra karar celsesi sözlü olarak yapılır.

3-4 celsede dava sonuçlanabilir. Çekişmeli davalar sonuçlandıktan sonra tarafların davayı istinaf ve hatta temyiz etme hakları vardır. İstinaf incelemesinin süresi dosyanın gittiği Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstanbul,Ankara, İzmir, Antalya BAM gibi) göre değişebilir. Temyiz inceleme süresi ortalama 6-12 aydır. Çekişmeli boşanma  davaları usulüne uygun olarak düzenlenen dilekçe ile aile mahkemesine açılır. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde yetkili Asliye hukuk mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davaları inceleyip karara bağlar. Boşanma davalarında taraflar nafaka, ziynet iadesi, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Yalnızca mal paylaşım talebinde bulunulamaz. Bunun için boşanma davasıyla birlikte veya boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde ayrı bir dava açılmalıdır.

Dava eşlerin son olarak 6 ay boyunca ikamet ettikleri yer aile mahkemesine açılır, bu yerde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemeleri davayı görecektir. Mahkemenin iş yoğunluğuna göre ilk duruşma için 2-4 ay sonrasına gün verilebilir. Tahkikat uzar ve araya adli tatil de girerse karar verme süresi uzayabilir.

Boşanma Davalarının Nedenleri

* Eşin onurunu zedelemek,
* Gururunu kırmak,
* Zina,
* Yüz kızartıcı suç işlemek başlıca nedenlerdir.

* Eşin hayatına kast etmek,
* Evini, çocuklarını terk etmek,
* Evlilik birliğinin sarsılması da boşanma nedenidir.

Taraflardan biri iyileşemeyecek derecede akıl hastalığına sahipse bu da bir çekişmeli boşanma nedenidir. Kişi eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyorsa bu da boşanmanın en çok rastlanan nedenlerinden biridir.

Avukat Tutma Zorunluluğu

Çekişmeli boşanma avukatı, bu tarz davalarda uzmanlaşmış, hukuk eğitimi almış kişilerdir. Her birey kendi davasını kendisi takip etme hakkına sahiptir. Ancak pek çok davada kanunlarda yazılı hakların tümünden yararlanmak ve hak kaybına uğramamak için ücretli avukat yardımı alınmalıdır.

Çekişmeli boşanma avukatı tüm yasal prosedürleri bildiğinden taraflar taleplerini daha somut ve eksiksiz olarak bildirebilir ve daha hızlı sonuç alabilir. Çekişmeli boşanmalarda süreç, anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha yıpratıcıdır.

Anlaşmalı boşanma vekalet ücretleri için bilgi alabilirsiniz.