Boşanmada Erkek Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davaları sonrası açılan velayet davaları çocuğun hangi tarafa verileceği kararının verildiği önemli davalardır. Boşanma davalarına oranla çok daha önemli olan bu davada çocuğun büyüme sürecinde kimin yanında olacağına karar verilecektir. Velayetin kime verileceği durumu noktasında birçok etken göz önüne alınmakta ve o doğrultuda bir karar verilmektedir. Halk arasında yaygın olarak yer alan yanlış düşüncelerden biride kız çocuğunun anneye ve erkek çocuğunun da babaya verileceği düşüncesidir. Son derece gerçek dışı olan bu düşüncenin uygulamaya geçirilmesi ihtimaller dahilinde değildir.

Velayet davalarında dikkate alınan nokta çocuğun cinsiyeti değil yaşı ve düşünceleridir. Bu sebeple erkek çocuklarının velayetinde de bu etkenler göz önüne alınacak ve karar ona göre verilecektir. Erkek çocuk velayetlerinin direk olarak babaya verilmesi söz konusu değildir. Çocuk küçükse kız ya da erkek fark etmeksizin anneye verilecektir. Bunun sebebi çocuğun emme gibi doğal ihtiyaçları ve annesine sürekli ihtiyaç duymasıdır.  Bunun dışındaki durumlarda velayetin kime verileceği konusunda farklı etkenler dikkate alınacak ve ona göre bir karar verilecektir. Çocuk konuşabilecek yaşta ise ve şiddet gördüğünü iddia ediyorsa kararlar bu doğrultuda verilecektir.

Çocuğun velayetinin alınması

Çocuk velayetinin verilmesi demek çocuğun sonsuza kadar o ebeveynde kalacağı anlamına gelmemektedir. Velayet çocuğun yaşı sebebi ile anneye verilmiş ise ve anne yasa dışı hareketlerde bulunuyor ise velayet alınıp babaya verilebilmektedir. Bu noktada en etkili olan nokta çocuğun durumu ve velayeti alan ebeveynin davranışlarıdır. Bu tarz durumlarda karşı tarafın yeniden dava açabilme hakkı mahkemeler tarafından saklı tutulmaktadır. Şiddet gibi olumsuz durumlarda yeniden velayet davası açılabilmekte ve yeni bir velayet kararı verilmektedir. Bu sebeple çocuğun bakımına, eğitimine ve diğer tüm ihtiyaçlarına dikkat edilmeli ve yaşamını sürdürmesi için en kaliteli imkanlar yaratılmalıdır.