Boşanma Ve Boşanma Süreçleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Çiftlerin birlikteliklerini taçlandırarak evlenmesi kadar boşanması da günümüz olağan durumlarından biridir. Boşanmalar çeşitli sebeplerle gerçekleşebilmekle beraber genel olarak iki şekilde sınıflandırılabilir; Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma.

Boşanma nedenlerinin geneline bakıldığında evlilik temelinin sarsılması, eşlerden birinin aldatması, eşlerden birinin terk etmesi, eşlerden birinin yüz kızartıcı bir suç işlemesi olarak sayılabilir. Çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun ve yıpratıcı olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları ise taraflar anlaştığı için gerekli şarlar sağlandığında kolaylıkla sonuçlanmaktadır.

Çekişmeli boşanmalar bir ile iki yıl arasında sürebilmektedir. Bu tür boşanmalar çocukların velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı, boşanma isteği gibi konular üzerinde anlaşılamamasından ortaya çıkar.

Çekişmeli boşanma davasında başarı elde etmek kısa sürede sonuç almak için taraflar delil, şahit gibi yöntemlerle haklılıklarını ispatlar. Sürece tarafların avukatlarını dahil etmesi daha kısa sürede netice alınmasını sağlar.

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında

Çekişmeli boşanma davası açmak için boşanma dilekçesinin boşanma nedenlerini kanıtlayan deliller ve şahitler ekiyle beraber yetkili mahkemeye sunulması gerekmektedir. Davanın takibi için bu konuda başarılı avukatlarla çalışmak önemlidir.

Çekişmeli boşanma davaları özellikle büyük şehirlerde görüldüğü takdirde duruşma süreleri uzun olacağı için avukat masrafı da oldukça külfetli olacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında istediğiniz sonucu elde etmeniz yüzde yüz garanti değildir.

Tazminat, nafaka velayet gibi konularda istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davaları ise tarafların velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşmış olduğu davalardır. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların en az bir yıldır evli olmaları ve mahkeme zamanında hazır olmaları halinde dava daha kısa sürede sonuçlanır.

Boşanma Süreçleri Hakkında Detaylar

Anlaşmalı boşanma davası açmak için bir boşanma dilekçesi hazırlanarak işe başlanmalıdır. Bu dilekçede mutlaka boşanmanın anlaşmalı olacağı belirtilmelidir. Çiftler nüfus cüzdanı fotokopisi ve bu dilekçe ile aile mahkemelerine başvurmalıdır.

Anlaşmalı boşanmalar, anlaşma konuları karara bağlandığı için iki üç ay gibi kısa bir sürede neticelendirilebilir. Boşanma süreçleri nasıl işler? Boşanma süreci dilekçenin hazırlanıp mahkemeye sunulmasıyla başlar.  Boşanma davası açılacak mahkemenin davalı ya da davacının yerleşim yerinde olması gerekmektedir.

Boşanma dilekçesinde gerekli hususların net şekilde belirtilmesi gerekmektedir bunlar sırasıyla; boşanma isteğinin belirtilmesi, boşanması isteğinin nedeni, tazminat, nafaka, velayet gibi taleplerin belirtilmesi olarak sıralanabilir. Anlaşmalı boşanmalarda imzalanan protokol neticesinde davalar kısa sonuçlanırken çekişmeli davalarda gerekli delillerin ve şahitlerin mahkemeye sunulması gerekmekte buda süreci uzatmaktadır.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarında sadece protokolün mahkemeye sunulması yetmemekte hakim tarafından eşlerin sözlü beyanı da istenmektedir, bu yüzden mahkeme günü tarafların hazır bulunması anlaşmalı boşanmayı kolaylaştıracaktır.

Anlaşmalı boşanmalar 2-3 ay sürerken çekişmeli boşanmalar 10-20 ay aralığında kesinleşebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan protokollerin aksine taraflarından biri çeşitli sebepler öne sürerek boşanmaktan vazgeçerse davanın seyri değişir ve çekişmeli boşanma davasına döner. Bu durumda çekişmeli boşanma için aynı prosedür uygulanır.

Boşanmada velayetin taraflara verilmesi hususunda hakim çocuğun yararını gözeterek velayetin eşlerden hangisine verileceğine dair karar verir. Velayeti alamayan taraf içinde mahkeme görüşme gün ve saatleri belirler ve taraflar buna uymak zorundadır.

Davası Sonrası Ödenen Maddi Manevi Haklar

Boşanma sonrasında maddi durumu iyi olmayan taraf diğer taraftan yoksulluk nafakası isteyebilir ve hakim bu nafakayı nafaka verecek tarafın maddi durumunu göz önüne alarak belirler. Maddi tazminat yoksulluk nafakası gibi kısım kısım ödenebilirken manevi tazminatın bu şekilde ödenmesi söz konusu değildir. Nafaka ödenen tarafın evlenmesi halinde ödeme sona erer.