Boşanma Davası Nasıl Açılır

Toplumun en önemli yapı taşı ailelerdir. Ancak zaman içerisinde çeşitli nedenlerden ötürü aile yapısı içerisinde boşanma olayları söz konusu olabilmektedir. Aile içindeki anlaşmazlık ve çözümsüzlüklerin giderilemediği noktalarda maalesef çiftler boşanma yoluna başvurmak zorunda kalmaktadırlar. Medeni hukuk kuralları çerçevesinde boşanma olayları anlayışla karşılanabilir ve tarafların birbirleri ile anlaşarak süreci tamamlamaları sağlanabilmektedir.

Kaç Tür Boşanma Davası Vardır?

Her davalarda olduğu gibi boşanma davaları da kendi içerisinde türlere ayrılabilmektedir. Çözümsüzlük sürecinin sonlandırılması için açılan boşanma davaları çekişmeli davalar ve anlaşmalı davalar olarak iki ayrı başlıkta görülmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davaları: Anlaşmalı boşanma davaları kapsamına girmeyen bütün davalar çekişmeli boşanma davası olarak değerlendirilmektedir. Bir tarafın açtığı boşanma davası çekişmeli boşanma davasıdır. Bu durumda mahkemenin seyri kanıt ve şahitlerin dinlenmesi ile uzayabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları: Anlaşmalı boşanma davaları her iki tarafında bir sözleşme ile şartları kabul ettiklerini beyan etmesi üzerine açılan davalardır. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafta boşanma talebi ile mahkemeye başvururlar. Genel olarak bu davalar tek celsede sonuçlanmaktadır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? 

Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları özellikle ikametgah şartı olduğu için farklı şekillerde açılmaktadır. Her iki davayı da açabilmek için dilekçe ve kimlik fotokopisi gerekmektedir. Ayrıca avukatlara da vekalet verilmesi gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davası açmak: Çekişmeli boşanma davası taraflardan sadece bir tanesinin dilekçesi ile açılmaktadır. Bu nedenle de davayı açan tarafın ikametgahı oldukça önemlidir. Çekişmeli boşanma davalarında aile mahkemeleri yetkilidir. Çekişmeli boşanma davalarında ancak davalı ve ya davacının ikametgah adresinde yetkili olan aile mahkemelerine başvurulabilir. Bu mahkemeler haricinde herhangi bir mahkeme de dava açılamaz. İkametgah esas olarak alınır.

Anlaşmalı boşanma davası açmak: Anlaşmalı boşanma davalarında ise durum tam tersidir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar kendi rıza ve istekleri üzerine başvuru da bulundukları için herhangi bir aile mahkemesine müracaat edebilirler.

Boşanma Davaları Nasıl Sonuçlanır?

Çekişmeli ve anlaşmalı olarak iki kademeye ayrılan boşanma davalarında hakimin karar vermesi için delil ve şahit gerekmektedir. Eğer uygun delil ve şahitler yoksa mahkeme tarihi erteleyebilir veya kararı reddedebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise mahkemeye çıkarlan anlaşma protokolü kabul edilerek dava sonuçlanabilmektedir. Protokole itiraz olursa yine mahkeme delil ve şahit isteyebilmektedir. Ancak protokol iki tarafın ortak hazırladığı bir anlaşma olduğu için mahkeme yapılan itirazları çok gerçekçi bir sebep gösterilmeden kabul etmez ve protokolü aynı şekilde uygular.

Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek

Boşanma davalarındaki en önemli detaylardan bir tanesi de gerekçe göstermektir. Mahkemenin dikkate alacağı gerekçelerin mutlaka dava dilekçesine ekleri ile birlikte konulması gerekmektedir. Bu nedenle de gerekçelerin somut delillere dayandırılması gerekmektedir. Eğer somut bir delil yoksa mahkeme bu kez şahit dinleme yöntemine gidebilir. Şahitlerin vereceği beyanlar somut delil olarak kabul edilerek dava dosyasına konur. Boşanma davası açarken mutlaka somutlaştırılabilir deliller mahkeme dosyasına konularak belgelendirilmelidir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında somut delil büyük öenm taşımaktadır.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Normal şartlarda boşanma davaları 1 ile 4 ay arasında sürmektedir. Ancak özellikle çekişmeli boşanma davalarında süreç uzayabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları ise mahkemenin tasarrufuna göre tek celsede sonuçlanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarının uzamasının nedeni ise mahkemeye sunulan protokolde değişikliğe gidilmesi ve taraflardan herhangi birinin itiraz etmesi üzerine uzayabilmektedir. Çekişmeli boşanma davasında ise mahkemenin şahit ve kanıtları değerlendirmesi için süreyi uzatma gibi bir yetkisi bulunmaktadır.

Eğer çekişmeli boşanma davalarında mahkemenin seyrini değiştirecek bir gelişme yaşanırsa dava daha da uzun sürebilmektedir. Şiddet gibi adli olayların gerekçe gösterilmesinde konuya emniyet ve savcılığında müdahil olması söz konusu olabilmektedir. Kadına şiddet, çocukların istismar edilmesi, çocukların rızaları dışında çalıştırılmaması, babalık görevlerinin tam olarak yerine getirilmemesi konularında Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya müdahil olarak katılabilmektedir.

Tarafların Duruşmaları Takip Etmesi Gerekli midir? 

Tarafların duruşmalara katılması konuya müdahil ve hakim olmaları noktasında gereklidir. Ancak kanunen böyle bir gereklilik vekil avukat olması durumunda tarafların dava duruşmalarına katılmasına gerek duymaz. Anlaşmalı ve ya çekişmeli boşanma davalarında avukatı olmayan taraflar mutlaka davalara katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Tarafların duruşmaya katılarak kendilerini savunmaları da hakimin kararını etkileyebilmektedir.