Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi ile ilgili olarak kesin bir şey söylemek mümkün değil. Örneğin 2020 yılında ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle adliyelerin tatil edilmesi gibi olağanüstü bir durum veya adli tatil olarak bilinen ara verme dönemlerinde boşanma davalarının görülmemesi davaların sonuçlanma süresini olumsuz yönde etkilemiştir. Davanın açıldığı şehirdeki Aile (Asliye) mahkemelerinin veya İstanbul’da olduğu gibi Çağlayan, Anadolu veya Bakırköy Adliyelerindeki Aile Mahkemelerinin iş yükü birbirinden farklıdır.  Dava süresini belirleyen genel nedenleri saymak gerekirse bunlar:

  1. Davanın görüldüğü mahkemenin iş yükü, çalışkanlığı ve tecrübesi.
  2. Tarafların kendilerine düşen görevleri yerine getirmekteki başarısı (dilekçe ve delillerin zamanında ve eksiksiz olarak bildirilmesi).
  3. Karşı dava bulunup bulunmaması.

Olarak sıralanabilir. Bu görece objektif nedenler dışında taraflardan kaynaklanan subjektif nedenler de davanın uzun veya kısa sürmesini etkiler. Kimi zaman evlilik kağıt üzerinde kalmış olsa bile eşlerden biri diğerinin hayatını zorlaştırmak veya evlilik sonrasına ilişkin planlarını sekteye uğratmak için davayı uzatarak sonucun alınmasını geciktirecek taraf işlemleri yapabilir veya kendisine düşen yükümleri (tanıkları hazır etmek gibi) zamanında yerine getirmekten kaçınabilir.

Temyize Giden Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer

Taraflar memnun olmadıkları kararlar aleyhinde öncelikle Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf başvurusunda bulunmak zorundadır. İstinaf mahkemeleri uygulamasının yeni başladığı zamanlarda hızlı geri dönüşler olmuşsa da artık Bölge Adliye Mahkemeleri iş yükünün de arttığı gözlenmektedir.

Yeni usulde artık mahkeme kararları aleyhinde doğrudan temyiz başvurusunda mümkün değildir. Doğrudan temyiz edilecek kararlar kanunda yazılı olup bunların dışındaki kararların istinaftan önce temyiz başvurusuna konu edilerek Yargıtaya taşınması mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davaları başvurduğunuz mahkemeye göre değişiklik arz etmekle birlikte yaklaşık olarak bir hafta veya en geç bir ay içinde sonuçlanır. Süreyle ilgili acil bir husus, örneğin yurtdışına çıkma veya taşınma gibi durumlar varsa avukatınız size daha kısa bir sürede davanın sonuçlanması için yardımcı olabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Dava açıldıktan sonra tarafların karşılıklı dilekçelerini sunması için gereken sürelerin geçmesi yaklaşık 45 ile 60 gün arasında sürebilir. İlk duruşma günü genelikle 2-3 ay sonrasına bırakılmaktadır. Takip eden duruşmalar için de 2-3 aylık aralıklarla duruşma günü verildiğinden 9-12 ay gibi bir sürede davanın sonuçlanmasını beklemek gerekir. Tanıkların dinlenmesi ve başka yerden istenmesi gereken deliller varsa bunların celbi için geçecek süreler toplam süreyi etkiler. Davanızın görüldüğü yere ve o yerdeki mahkemenin veya tarafların performansına göre de davanın süresi değişebilir.