Anonim Şirketlerin Zorunlu Sözleşmeli Avukat Tutması

Avukatlık Kanununun 35. maddesi hükmüne göre ” Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.” Bu tanıma dahil olan şirket ve kooperatifler davalarını kendi temsilcileri aracılığı ile takip edemez. Bu durum avukat tutma zorunluluğu olmadan herkesin kendi dava ve icra takiplerini bizzat takip edebileceğine ilişkin kuralın istisnasıdır.

Bu yasal düzenleme daha çok “Zorunlu Karayolları Trafik Sigortası” uygulamasına benzer. İlgili dönem içinde risk gerçekleştiğinde Trafik Sigortasının zararı karşılayarak ödeme yapması gibi zorunlu Avukat da sözleşme dönemi içindeki tüm dava icra takiplerini belli bir limite kadar takip etmekle yükümlü olacaktır. Bunun yanında sözleşme kapsamında başka hizmetlerin verilmesi de kararlaştırılabilir.

2 Ocak 2019 günü Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yayınlanan (2019-2020 yılı için geçerli) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Üçüncü Bölümünde yayınlanan Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret aşağıdaki gibidir:

1.  Yapı kooperatiflerinde                                                                                                                                                                       1.512,00 TL

2.  Anonim şirketlerde                                                                                                                                                                           2.268,00 TL

İstanbul Barosu ve diğer şehirlerdeki Barolar avukat bulundurma zorunluluğuna sahip şirketleri takip ederek bilgi istemekte ve gerekli bilgileri sunarak zorunlu avukatlarına yaptığı ödemeleri belgeleyemeyen şirketler aleyhinde şikayet başvurusunda bulunmaktadır.

Barodan gönderilen yazı örneği için: https://www.devrimbozkurt.av.tr/wp-content/uploads/2019/05/zorunluavukat.jpg

İdari Yaptırım Karar Örneği için: https://www.devrimbozkurt.av.tr/wp-content/uploads/2019/05/avukat-1-of-1-4.jpg