Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Evliliklerini sürdüremeyen veya bazı nedenlerden dolayı müşterek hayatı bitirmek zorunda kalanlar boşanma davası açarak ayrılmayı seçiyorlar. Medeni Kanunu’nda boşanmayı gerektirecek hususlar sıralanmıştır. Zina, hayata kast, suç işleme, terk, akıl hastalığı, şiddetli geçimsizlik boşanma nedenleri sayılıyor. Bu nedenlerden biri gerekçe gösterilerek mahkemeye boşanma davası açılabilir. Bunun için öncelikle boşanma kararının kesin olarak verilmesi gerekiyor.

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olarak görülüyor. Eğer çiftler aralarında herhangi bir anlaşma yapmadan boşanmaya karar verdilerse boşanma konusunda anlaştıkları halde çekişmeli olarak dava görülüyor. Boşanmak isteyen, bir dilekçeyle yaşadığı yerdeki Aile Mahkemesine başvurur. Dilekçe tensiple birlikte incelenir yasal şartları taşımıyorsa reddine, taşıyorsa kabulüne karar verilir.

Dilekçe kabul edildiğinde mahkeme süreci başlar. Davacı ve davalının iddia ve cevap hakları dilekçe veya şifahi beyanlar nazara alınarak incelenir. Gerekli tahkikat ve tanık dinlemeleri sonucunda nihai karar verilir. Boşanma davaları çekişmeli durumlarda uzun sürebilmektedir. Bu konuda bir boşanma avukatı tutma zorunluluğu doğuyor. Dava sürecinin hızlı işlemesi, prosedürün doğru ve açıklayıcı yapılması, hak kaybına uğramamak için alanında uzman bir avukatın önemi ortaya çıkıyor.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılıyor?

Boşanma sürecinin zor ve yıpratıcı olduğunun bilincinde olan olgun ve anlayışlı çiftler anlaşarak boşanma yolunu tercih ediyorlar. Bunun içinde boşanma şartlarını görüşüp aralarında bir protokol oluşturuyorlar. Anlaşmalı boşanma protokolleri, açık, anlaşılır ve her iki tarafın da kendi rızasıyla oluşturulan maddelerden ibaret olması gerekiyor. Bu protokolde; çocuk/çocukların velayet durumu, çocuklarla geçirilecek zaman ve iletişim kurma, nafaka, malların paylaşımı,  tazminat gibi konuların bulunması gerekiyor.

Protokoldeki eksikler ve muallâk hususlar yüzünden dava sonuçsuz kalabiliyor. Bu nedenle anlaşmalı boşanma avukatı tutmak ve avukat yardımıyla süreci takip etmek çok önemlidir. Avukatın yardımıyla hazırlanacak protokol hem hak kaybını önleyecek hem de dava sürecinin hızlı işlemesini sağlayacaktır.

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesine istinaden eşlerden biri Aile Mahkemesi’ne anlaşmalı boşanma dilekçesini vererek dava sürecini başlatabilir. Dava dilekçesi ekinde sunulacak protokolde her iki tarafında ıslak imzasının bulunması ve duruşmada imzanın taraflara ait olduğunun kabul edilmesi önemlidir.  Eşler, T.C. kimlikleriyle mahkemede hazır bulunmak zorundadırlar. Anlaşmalı boşanma olduğu için tanık dinlenmesine gerek yoktur. Davada kusurun kimde olduğuna bakılmaz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasının süresi, dilekçenin ve ekli protokolün eksiği olup olmamasına veya tevzi olunan mahkemenin iş yüküne değişkenlik arz etmektedir. Taraflar her ne kadar dilekçeyi verdikleri gün veya ertesi günü boşanma arzusunda olsalar da bazı mahkemeler bir hafta bazıları da bir ay sonrasına gün verebilir. Boşanma kararı en az evlenme kararı kadar önemli ve hayati bir karar olup ani bir kızgınlıkla acele hareket edilmemelidir.